Spolupráce obcí zaměřená na zajištění
rychlé vzájemné pomoci

O projektu

Města Hrádek nad Nisou (CZ) a Bogatynia (PL) mají uzavřenou dohodu o spolupráci jednotek sborů dobrovolných hasičů, jejímž cílem je zajištění rychlé vzájemné pomoci při požárech, katastrofách, haváriích, jakož i při nasazeních k technické pomoci. V rámci projektu „Spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci Svazek obcí Malý trojúhelník“ bylo pořízeno městem Hrádek nad Nisou vozidlo se speciálním vybavením, které bude využito pro ochranu života obyvatel i majetku při požárech i živelných katastrofách i haváriích na území Svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou - Zittau.
 
CZ-PL
Evropský fond pro regionální rozvoj
Euroregion Nisa
Trojzemí
  Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“.