Spolupráce obcí zaměřená na zajištění
rychlé vzájemné pomoci

Workshop

Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu

Hasičské jednotky i samosprávy měst Hrádek nad Nisou, Bogatynia a Zittau dlouhodobě spolupracují v rámci zajištění bezpečnosti na území Svazku měst Malý trojúhelník.
Mimo vzájemné pomoci pořádají společná cvičení, akce pro veřejnost (každoroční ohně na Bodu Trojzemí u příležitosti rozšíření EU), společné tábory pro hasičský dorost. Mají za sebou i několik společných přeshraničních projektů.

Pracovní skupina Svazku měst „Bezpečnost v regionu Trojzemí“ připravila rychlý a efektivní systém včasného varování v případě nebezpečí, havárií a živelných katastrof. Databanka kontaktů, která je součástí tohoto systému umožní v případě potřeby rychlou komunikaci mezi jednotkami hasičských sborů v případě potřeby.

V rámci projektu byl pořízen terénní automobil TOYOTA HILUX, který je určen především k rychlému přesunu členů jednotek za účelem vyhodnocení situace a koordinace během zásahu. K jeho speciálnímu vybavení patří zejména dýchací technika, vyprošťovací lanový naviják vč. příslušenství, hasicí přístroje. Vozidlo bude dále vybaveno zdravotním materiálem a dokumentací pro velitele zásahu.

Cena automobilu činila:1 149 982 Kč, Evropská unie přispěla na jeho pořízení a propagační aktivity s tímto spojené prostřednictvím Euroregionu Nisa z Evropského fondu regionálního rozvoje Fondu mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 -2013 částkou 30 000 Euro tj. cca 735 000 Kč.
Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-1 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-2 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-3 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-4 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-5 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-6 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-8 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-9 
 
CZ-PL
Evropský fond pro regionální rozvoj
Euroregion Nisa
Trojzemí
  Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“.