Möbius - zapsaný spolek

vznik: 08.03.2006, IČO: 27023761

Möbius, o.s. | Otinoves 37, 798 61 Drahany

M O T T O

jednota protikladů


Každá mince má rub a líc. Dobro a zlo bojuje v pohádkách i ve skutečném životě.
Německý matematik A.F.Möbius našel způsob, jak smazat rozdíl mezi dvěma protilehlými stranami téže plochy.
Snažíme se tuto myšlenku promítat do naší práce.

Usilujeme o propojení neslučitelného, o odstranění bariér.
Usilujeme o zmírnění rozdílů, jež vyčleňují menšinu z většiny.
Usilujeme o pomoc opomíjenému.
Snažíme se pomáhat opuštěným lidem, zvířatům i stavbám.
Pomáháme slabším.

August Ferdinand Möbius

narozen: 17. listopadu 1790 v Schulpforta, Sasko (nyní Německo)
zemřel: 26. září 1868 v Leipzig (Lipsko), Německo
August Möbius je dobře znám pro svoji práci v topologii, zejména díky své myšlence Möbiovy pásky, dvourozměrné plochy s jedinou stranou, kterou objevil v roce 1858

Möbiova páska je dvojrozměrný povrch s jedinou stranou. Ve třech rozměrech lze tuto pásku vytvořit jednoduše z papíru, kdy se konce obdélníkového proužku papíru vzájemně otočí o 180 stupňů a slepí dohromady.