Spolupráce obcí zaměřená na zajištění
rychlé vzájemné pomoci

O projektu

Obec Bílý Kostel nad Nisou (CZ) a Město Bogatynia (PL) mají uzavřenou dohodu o spolupráci jednotek sborů dobrovolných hasičů, jejímž cílem je zajištění rychlé vzájemné pomoci při požárech, katastrofách, haváriích, jakož i při nasazeních k technické pomoci.

V rámci projektu „Spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci Bílý Kostel nad Nisou - Bogatynia“ bylo pořízeno obcí Bílý Kostel nad Nisou vozidlo se speciálním vybavením, které bude využito pro ochranu života obyvatel i majetku při požárech, živelných katastrofách i haváriích na území obou obcí.

Pro hasičské jednotky i samosprávy obce Bílý Kostel nad Nisou a města Bogatynia je toto první společný projekt, na kterém bude možné postavit další aktivity budoucí spolupráce.

V rámci projektu byl pořízen hasičský automobil RAG GAZ GAZelle 4x4‘‘, který je určen především k rychlému zásahu členů jednotky při zásahu. Je speciálně hasičsky vybaven. Tento byl hasičům předán starostou obce ing. Jiřím Formánkem během slavností obce 23.7.2011.

Cena automobilu činila: 984.000,- Kč, Evropská unie přispěla na jeho pořízení a propagační aktivity s tímto spojené prostřednictvím Euroregionu Nisa z Evropského fondu regionálního rozvoje Fondu mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 -2013 částkou 30 000 Euro tj. cca 735 000 Kč.

 
CZ-PL
Evropský fond pro regionální rozvoj
Euroregion Nisa
Trojzemí
  Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“.