Spolupráce obcí zaměřená na zajištění
rychlé vzájemné pomoci

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou hasičské sbory působící na území partnerských obcí. Obyvatele regionu Trojzemí. Členové IZS.
 
CZ-PL
Evropský fond pro regionální rozvoj
Euroregion Nisa
Trojzemí
  Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“.