Spolupráce obcí zaměřená na zajištění
rychlé vzájemné pomoci

Projektový tým

Vedoucím partnerem tohoto projektu byla obec Bílý Kostel nad Nisou.

Projektovým partnerem bylo město Bogatynia.

Mimo to se do realizace projektu zapojily i hasičské sbory působící na území Svazku měst Malý trojúhelník.

Projekt byl koordinován projektovými manažery ve spolupráci s velitelem SDH v Bílém Kostele nad Nisou a velitelem SDH v Hrádku nad Nisou.
 
CZ-PL
Evropský fond pro regionální rozvoj
Euroregion Nisa
Trojzemí
  Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“.