Spolupráce obcí zaměřená na zajištění
rychlé vzájemné pomoci

Workshop

Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu

Obec Bílý Kostel nad Nisou (CZ) a Město Bogatynia (PL) mají uzavřenou dohodu o spolupráci jednotek sborů dobrovolných hasičů, jejímž cílem je zajištění rychlé vzájemné pomoci při požárech, katastrofách, haváriích, jakož i při nasazeních k technické pomoci.

V rámci projektu „Spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci Bílý Kostel nad Nisou - Bogatynia“ bylo pořízeno obcí Bílý Kostel nad Nisou vozidlo se speciálním vybavením, které bude využito pro ochranu života obyvatel i majetku při požárech, živelných katastrofách i haváriích na území obou obcí.

Pro hasičské jednotky i samosprávy obce Bílý Kostel nad Nisou a města Bogatynia je toto první společný projekt, na kterém bude možné postavit další aktivity budoucí spolupráce.

Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-1 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-2 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-3 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-4 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-5 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-6 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-7 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-8 Workshop - tisková konference a slavnostní předání automobilu-9 
 
CZ-PL
Evropský fond pro regionální rozvoj
Euroregion Nisa
Trojzemí
  Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“.