Spolupráce obcí zaměřená na zajištění
rychlé vzájemné pomoci

Spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci Svazek obcí Malý trojúhelník

 
CZ-PL
Evropský fond pro regionální rozvoj
Euroregion Nisa
Trojzemí
  Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“.

název projektu

Spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci
Svazek obcí Malý trojúhelník

číslo projektu

Evropského fondu regionálního rozvoje Fondu mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 -2013
CZ.3.22/3.3.01/10.02198

trvání projektu

leadpartner

Město Hrádek nad Nisou

partner

Město Bogatynia

další partneři

  • Město Zittau
  • Sbor dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou
  • Sbor dobrovolných hasičů Kopaczow
  • Sbor dobrovolných hasičů Dittelsdorf
  • Hasičský sbor města Zittau

aktivity projektu

Mimo vzájemné pomoci pořádají města Hrádek nad Nisou, Bogatynia a Zittau společná cvičení, akce pro veřejnost (každoroční ohně na Bodu Trojzemí u příležitosti rozšíření EU), společné tábory pro hasičský dorost. Mají za sebou i několik společných přeshraničních projektů.

Pracovní skupina Svazku měst „Bezpečnost v regionu Trojzemí“ připravila rychlý a efektivní systém včasného varování v případě nebezpečí, havárií a živelných katastrof.
V rámci projektu byl pořízen terénní automobil TOYOTA HILUX, který je určen především k rychlému přesunu členů jednotek za účelem vyhodnocení situace a koordinace během zásahu.
 
CZ-PL
Evropský fond pro regionální rozvoj
Euroregion Nisa
Trojzemí
  Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“.